Zásady zpracování osobních údajů

Následující souhlas je udělován správci údajů (dále jen „správce“) MamiArt s.r.o., IČ 28611390: Osoba, která vyplnila soutěžní formulář (dále jen „Subjekt“), souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, to pro účely propagace soutěže v rámci akce Třídíme v přírodě a s uvedením jejich části (jméno, příjmení) v případě výhry.

Poskytnutý souhlas je platný́ od okamžiku odeslání osobních údajů. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.

Subjekt může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či zčásti odvolat e-mailem na adrese info@mamiart.cz